Teliasonera dömt betala skadestånd

I en dom vid Stockholms åläggs nu Teliasonera att betala skadestånd till konkurrenten Yarps för att ha missbrukat sin dominerande ställning rörande återförsäljning av bredbandsanslutningar (ADSL). Skadeståndet är dock betydligt lägre än vad Yarps yrkat.

Stockholms tingsrätt meddelade i dag domen i målet mellan Yarps och TeliaSonera. Yarps – som övertagit rättigheterna från de tidigare internetoperatörerna Spray och Tiscali – har hävdat att Teliasonera missbrukade sin dominerande ställning gällande återförsäljartjänst av bredbandsanslutningar (ADSL) under början av 2000-talet och hade begärt ett skadestånd på närmare 370 miljoner kronor. Teliasonera har å sin sida förnekat att något missbruk förekommit och att Yarps drabbats av sådan skada som det görs gällande. Tingsrätten ger Yarps delvis rätt och dömer ut 65 miljoner kronor i skadestånd.

En av de påstådda överträdelserna är en så kallad ”marginalklämning”. Yarps menar nämligen att Teliasonera agerat i både grossist- och slutkundsledet och att marginalen mellan grossistpriset och priset till slutkunder inte varit tillräcklig för att täcka de egna kostnaderna för försäljning till slutkunder. Enligt Yarps har Teliasonera även gjort sig skyldigt till leveransvägran och diskriminering.

Tingsrätten bedömer att Teliasonera under vissa perioder gjort sig skyldigt till marginalklämning. Däremot anser tingsrätten inte att Yarps har kunnat påvisa leveransvägran eller diskriminering. Parterna kan nu överklaga domen men det måste ske inom tre veckor.

Som framgår rör målet gamla förhållanden. Målet har dock under många år varit vilandeförklarat på grund av ett mål där Konkurrensverket begärde att Teliasonera skulle betala en s.k. konkurrenskadeavgift till staten. Det målet avgjordes slutligen i Marknadsdomstolen 2013 där Teliasonera förpliktades betala sådan avgift.

Comments are closed.