Telenor Sverige organiserar om och varslar

För att möta utvecklingen på en marknad i snabb förändring genomför Telenor Sverige en omorganisation. Som en konsekvens av omorganisationen har ett varsel lagts som omfattar 100 arbetstillfällen i Karlskrona, 100 i Stockholm samt tio arbetstillfällen vid Telenors kontor i Malmö, Göteborg samt i Umeå.

Den tidigare uppdelningen i två renodlade affärsområden för privat- respektive företagskunder upphör och ersätts av en tredelad marknadsorganisation med enheter för fastnäts- respektive mobiltjänster samt mer komplexa företagstjänster.

– Behoven hos privatkunder och många mindre företag skiljer sig allt mindre åt, samtidigt som andra företag efterfrågar mer komplexa telekomtjänster. Det ska vår organisation spegla. Vi förstärker även vår satsning på fastnätsmarknaden genom att lägga allt som rör fast bredband och tv i en enhet, säger Lars-Åke Norling, vd för Telenor Sverige.

Som en konsekvens av omorganisationen har ett varsel lagts om 100 arbetstillfällen i Karlskrona, 100 i Stockholm samt tio arbetstillfällen på vartdera kontor i Malmö, Göteborg och Umeå. Den nya organisationen träder i kraft den 1 juni 2012 och arbetet med att se över bemanningen inleds omedelbart i samarbete med de fackliga parterna. Först därefter kan eventuell övertalighet fastställas. Telenor kommer under processen ge stöd till personalen och erbjuda olika former av frivilliga erbjudanden.

– Att ett varsel lagts är ett tungt besked att ge men inte desto mindre är det nödvändigt om vi ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga, säger Lars-Åke Norling i ett pressmeddelande.

Comments are closed.