Addtec förvärvar ASI Automatikk AS

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtech-koncernen, meddelar att de tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i ASI Automatikk AS.
ASI Automatikk är ett teknikföretag som levererar elektromekaniska komponenter för maskintillverkare och för sjöfarts- och off-shore-sektorn. Företaget upges representera världsledande leverantörer inom sina produktområden och uppges ha en stark position på den norska marknaden inom sitt kund- och produktsegment.

ASI Automatikk har sju anställda och omsätter cirka 40 miljoner norska kronor.

Avslutning av köpet beräknas ske i början av juli 2012 efter godkännande från berörda myndigheter. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under företagets innevarande räkenskapsår, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.