Telekonsumentrådgivning på landsbygden

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att inrätta en särskild konsumentrådgivning inom området för fast telefoni.

Beslutet fattades vid torsdagens regeringssammanträde och för uppdraget, som ska påbörjas omgående, beviljas PTS två miljoner kronor.

Bakgrunden till beslutet är de problem som människor upplever i samband med Teliasoneras teknikskifte på landsbygden. Skiftet innebär att telefonstolpar tas ner i vissa områden och att de abonnenter som berörs istället erbjuds trådlös telefoni över företagets mobilnät. Teliasonera har själva åtagit sig att alla hushåll och företag som påverkas av de förändringar som bolaget gör i det fasta telenätet ska erbjudas ett trådlöst alternativ från Teliasonera AB.

– Det behövs både mer och bättre information för att hjälpa den enskilda konsumenten. Står du utan fungerande telefoni ska du känna att staten tar din oro och frustration på allvar. Därför får nu PTS i uppdrag att upprätta en slags ombudsmannafunktion dit du kan vända dig, säger it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Hur den särskilda informationsinsatsen i detalj ska utformas är PTS sak att avgöra. Avsikten är dock att konsumenterna med hjälp av den oberoende rådgivningen ska kunna få information och svar på tekniska frågor gällande omställningen, liksom kunskap om vilka rättigheter de har som abonnenter. Dessutom får PTS som tillsynsmyndighet en god övergripande bild av de problem som upplevs.

– Med detta uppdrag får PTS också möjlighet att följa upp de problem som abonnenterna upplever och har sedan de verktyg som behövs för att se till att Teliasonera vidtar förstärkningsåtgärder, säger it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Enligt PTS senaste uppföljningsrapport finns det geografiska områden där konsumenter upplever problem med tekniken och avbrott i tjänsten, men över lag fungerar teknikskiftet enligt myndigheten väl, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.