Fler ingenjörer ska utbildas

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att civilingenjörsutbildningarna på universitet och högskolor ska byggas ut.

Svensk industri är i stort behov av ingenjörer. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser är ingenjörsyrket det största bristyrket de närmaste åren. Samtidigt har intresset för utbildningar inom matematik, naturvetenskap och teknik sjunkit konstant under många år. Det senaste året har man dock kunnat se en ökning av intresset för att läsa civilingenjörsutbildningar på universitet och högskolor.

– Jag vill att Sverige ska vara en framgångsrik industrination också på 2000-talet, precis som vi var på 1900-talet. Ska vi klara av det måste vi utbilda fler unga, duktiga ingenjörer, säger utbildningsminister Jan Björklund.

För att tillvarata det ökade intresset föreslår regeringen i budgetpropositionen att civilingenjörsutbildningarna ska byggas ut med 400 nybörjarplatser till höstterminen nästa år. De största ökningarna sker på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers i Göteborg som får 150 platser vardera.

De 400 nya platserna finansieras genom omfördelning från utbildningar med lägre söktryck med början år 2012. Fullt utbyggt, 2017, innebär denna förändring att 180 miljoner kronor omfördelas, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.