Teleanalys får stor beställning från FMV

Det anrika företaget Teleanalys AB uppger att de i hård konkurrens vunnit en stor upphandling som avser ett ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) värt drygt 10 miljoner kronor.

Avtalet omfattar tiden 2011 – 2015 och avser leveranser av materiel såsom elektronik, kablar, mekanik med mera, samt därtill hörande tjänster för Försvarsmaktens olika fordon, bland annat Galten och pansarterrängbilar. Värdet av upphandlingen beräknas till drygt 10 miljoner kronor.

– Beställningen bekräftar att också ett mindre företag, så kallade SME-företag, kan åta sig relativt omfattande åtaganden. Detta genom att på ett kostnadseffektivt sätt samarbeta med andra liknande företag – vart och ett specialiserat inom sitt område, säger Teleanalys vd Lars Pettersson.

Han tillägger att det är glädjande att svenska myndigheter på senare tid verkar ha kommit till insikt om SME-företagens betydelse för den industriella utvecklingen även inom försvarsområdet.

Comments are closed.