Smarta system ska ta hjälp av nätet

Genom att själva söka information på webben skulle intelligenta system snabbt kunna lära sig vad ett ord betyder. En grupp robotikforskare vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) för att undersöka hur intelligenta hem ska bli bättre på att förstå vad vi säger.

Om robotar och intelligenta system ska få en bred användning i samhället och kunna hjälpa oss med olika uppgifter, måste de kunna kommunicera både med människor och med varandra på ett gemensamt språk. Och om det inte ska krävas expertkunskaper av användarna, är det nödvändigt att de anpassar sig till oss och lär sig att förstå vårt vardagsspråk, enligt ett pressmeddelande.

– Genom att söka på internet efter bilder och beskrivningar, kan ett intelligent system, till exempel en robot, lära sig ett nytt och okänt begrepp och sedan känna igen det i sin egen omgivning, säger Silvia Coradeschi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Intelligenta system behöver enorma mängder kunskap för att självständigt utföra även en förhållandevis enkel uppgift – och det kan vara näst intill omöjligt att ge dem all den informationen manuellt. Men i dag finns det nästan obegränsade möjligheter att i stället hämta information på webben när helst det behövs.

– När den allmänna informationen från webben kombineras med den kunskap som systemet har om sin egen omgivning kan det lära sig att känna igen enskilda, specifika föremål.

Forskarna vill dessutom lägga till ytterligare en nivå av förståelse hos det intelligenta systemet genom förmågan att samla kunskap om hur och var dessa enskilda föremål brukar användas.

Comments are closed.