Nytt EU-projekt inom OLED

Imec, med projektpartners, lanserar nu Imola (Intelligent Light Management for OLED on foil Applications), ett FoU-projekt inom EU:s 7: e ramprogram. Projektets mål är att ta fram stora OLED-baserade belysningsmoduler med inbyggda, intelligenta ljusstyrningssystem.

Dessa system avses komma att användas i framtida energieffektiva vägg-, tak och bilkupé-belysningar där ljusstyrkan kan justeras med inbyggd intelligens, till exempel beroende på tid på dagen eller väderförhållanden.

OLED (Organic Light-Emitting Diode) är lövtunna, flexibla och lätta elektroniska ljuskällor som förbrukar upp till 70 procent mindre energi jämfört med konventionella ljuskällor. Detta gör OLED-tekniken till en utmärkt kandidat för den nästa generationens energibesparande belysning. Men innan flexibla och stora OLED-belysningar kan utnyttjas kommersiellt behövs mer FoU för att lösa några utestående utmaningar. Dessa områden – som främst berör drivelektronik, kraftdistribution, integration och miniatyrisering samt sensorer och tillämpad intelligens – kommer att hanteras inom Imola.

Inom Imola-konsortiet ingår industriella och akademiska partners som är ledande inom sitt expertisområde. Bredvid Imec, projektets samordnare, deltar TNO / Holst Centre (Nederländerna), Philips Technologies (Tyskland), NXP Semiconductors (Nederländerna, Belgien), Hanita Coatings RCA (Israel), Henkel Electronic Materials (Belgien), Centro Ricerche Plast-Optica (Italien), och FER avdelningen vid universitetet i Zagreb (Kroatien).

Imolasdemonstratorer inom tillämpningar för bil- och väggbelysning kommer att öka allmänhetens medvetande och acceptans för miljövänlig OLED-belysning. Dessutom kommer Imola bidra till att skapa en gemensam OLED infrastruktur på europeisk nivå. Imolas FoU-resultat kommer att bidra till att ge Europa ett försprång inom OLED-tillverkning, särskilt i fråga om tillämpningar med högt förädlingsvärde, till exempel fordonsbelysning, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.