Teleanalys AB får viktig order

Teleanalys AB har i hård konkurrens erhållit en för företaget viktig beställning från Försvarets materielverk (FMV).

Beställningen avser "Fordonsadapter Inter/Intra radio RA1570" och är i ett första skede värd 5 miljoner kronor, som med optioner kan uppgå till totalt 12 miljoner. Upphandlingen omfattar fordonsanpassning av RA1570, som tillverkas av Harris Corporation i USA med benämningen RF-7800S-TR.

Sambandsfunktionen skall användas mellan fordon och soldater. Beroende på vilken fordonstyp inom Försvarsmakten som RA1570 skall installeras i, ställs olika krav på utformning. Projektet bygger på en MOTS (military off-the-shelf)-produkt i en adapter för mekanisk, elektrisk samt signalmässig anpassning till Försvarsmaktens fordon.

Detta möjliggör framtagning av en mycket komplex produkt med en väldigt tuff tidsplan. Leveransen kommer att ske redan i juni 2010.

– Ett väl fungerande samband är av största vikt för ett förbands säkerhet och dess förmåga att lösa sina uppgifter. Denna beställning bekräftar Teleanalys starka ställning inom området sambandsutrustningar för krävande miljöer, säger företagets vd Lars Pettersson.

"Att FMV lägger en så viktig och relativt stor beställning på ett så litet företag, med mindre än 10 anställda, kan förhoppningsvis inspirera andra små och medelstora företag att våga offerera till en så krävande kund som FMV, och att den marknaden inte är reserverad för de stora drakarna".

Comments are closed.