Micronic går in på helt nytt område

Micronic Laser Systems går nu in på ett nytt område och utvecklar de första industrilösningarna inom elektronisk kapsling, Laser Direct Imaging, LDI. Lösningarna bygger på synergier mellan teknikerna från både Micronic och Mydata. För att genomföra utvecklingsprogrammet genomförs en riktad nyemission.

Micronic och Intel Corporation har ingått avtal för att utveckla laserbaserade litografilösningar och Micronic har mottagit en order från Intel Corporation på ett LDI-system.
För att säkerställa finansiering av utvecklingen av denna nya teknik har styrelsen i Micronic den 25 mars 2010 beslutat att genomföra en nyemission uppgående till 240 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen förutsätter godkännande av aktieägarna på en extra bolagsstämma den 12 april 2010. Befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna aktier sammanlagt motsvarande cirka 42 procent av nyemissionen med stöd av teckningsrätter.
Intel Capital, Intels globala investeringsorganisation, har åtagit sig att teckna aktier som inte annars blivit tecknade till ett högsta värde av 80 miljoner kronor under vissa förutsättningar och i enlighet med vissa villkor, inklusive en teckningsnivå om minst 160 miljoner kronor.
Micronic har under flera år undersökt nya teknologier som kan användas, inte bara för att erbjuda extremt noggrann mönsterritning, utan även den högsta produktiviteten. I år kommer Micronic att börja leverera laserbaserade system, som bygger på företagets patenterade teknologi, till kunder.
– Vår investering i Micronic är en del av Intel Capitals strategi för att främja nyskapande i linje med Intels teknologiinriktning, säger Arvind Sodhani, vd i Intel Capital och vice VD i Intel.
– Den marknad vi nu går in i är större än vår nuvarande marknad för mönsterritare, säger Peter Uddfors, VD och koncernchef i Micronic Laser Systems.
Han uppskattar LDI-marknaden till 100 miljoner US-dollar per år och tror att man initialt kan nå en marknadsandel på 20 procent.
LDI-maskinerna beräknas kosta 2 till 5 miljoner dollar per styck.
Mydatas LDI-maskiner bygger på tekniker hämtade från både Micronic laserritare för masker till industrierna för halvledar- och bildskärmstillverkning och Mydata bestyckningsautomater för ytmontering. De LDI-maskiner man nu tar fram kommer att vara avsedda för tillverkning av BGA- och CSP-kapslar.

Comments are closed.