Jeff Electronics AB prisat

Det blev Jeff Electronics AB som vann 2009 års Inneklimatpris.

Priset ges till ett kommersiellt tillgänglig, innovativt styrsystem för en ganska speciell men viktig tillämpning. Kyrkor och andra gamla byggnader utgör en omistlig del av Sveriges kulturarv. Byggnadernas ålder och känsliga inventarier medför motstridiga krav på inneklimatet. För byggnaden krävs en låg och jämn temperatur samt en inte alltför låg men stabil fukthalt medan kulturbyggnadens besökare behöver en högre temperatur. Styrsystemet CCKYRKA uppges själv lära sig hur byggnaden fungerar. Därmed kan systemet, på ett mycket resurseffektivt sätt, anpassa inomhusklimatets kvalitet för att tillfredsställa både byggnadens och besökarnas behov, enligt ett pressmeddelande.

Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och att öka intresset för den samma.

I juryn ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Per Fahlén, professor vid institutionen för Installationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nominerade till priset för år 2009 var Fläkt Woods AB, IV Produkt AB och Swegon AB.

Comments are closed.