Tele2 förvärvar hela Spring Mobil

Tele2 AB meddelar att företaget har förvärvat utestående 50 procent i bolaget Spring Mobil AB från Swefour AB för cirka 100 miljoner kronor på skuldfri basis.

Spring Mobil är verksam på den svenska företagsmarknaden med så kallade One Phone lösningar. Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket.

– Spring Mobil kompletterar Tele2s befintliga produktportfölj och stärker vår position på företagsmarknaden. Som ett helägt dotterbolag kan vi fullt ut dra nytta av de synergier som finns mellan Tele2 och Spring Mobil, säger vd Niclas Palmstierna Tele2 Sverige.

Efter förvärvet äger Tele2 100 procent i Spring Mobil. Spring Mobils omsättning under 2009 var cirka 206 miljoner kronor.

Comments are closed.