Tag Master förvärvar i Asien

Free 2 Move Holding AB, med säte i Halmstad, meddelar att de idag har överenskommit om att sälja sitt dotterbolag Free2Move Asia Sdn Bhd i Kuala Lumpur i Malaysia till det Kistabaserade bolaget Tag Master AB.

Transaktionen uppges vara giltig från och med dagens datum och sker genom en kombination av ett kontant vederlag samt 7,6 miljoner nyemitterade B-aktier i Tag Master AB genom utnyttjande av bemyndigandet från bolagsstämman den 17 mars 2011.

– Genom denna strukturaffär renodlar Free 2 move sin satsning på sportkommunikation och får genom sitt ägande i Tag Master dessutom del av bolagets förväntade positiva utveckling inom RFID-området, säger Per-Arne Wiberg, CEO vid Free 2 move Holding AB.

– Detta förvärv ger en spännande förstärkning av vårt produkterbjudande väl i linje med vår tidigare uttalade satsning inom områden för spårning av transporter, men även inom områdena säkerhet, övervakning och sensorbaserade RFID-taggar. Dessutom kommer närvaron i Sydostasien, som är en region med stark tillväxt, förenkla uppbyggandet av en effektiv säljorganisation i denna region, säger Bo Tiderman, CEO vid Tag Master AB.

Comments are closed.