KTH storsatsar på Brasilien

Avtal om studentutbyten med brasilianska universitet och medverkan i ett svenskt-brasilianskt centrum för forskning och innovation nu klart.

 

Nu lägger Kungliga tekniska högskolan (KTH) mycket krut på att utveckla samarbetet med Brasilien och några av deras universitet.

– Det är jätteviktigt att samarbeta med Brasilien som forskningsnation. Vi ser en lavinartad ökning av kvalitativ forskning på brasilianska universitet. Detta är ett resultat av att de först satsat på enskilda talanger och nu börjar bygga hela institutioner med framgångsrika forskare, säger Semida Silveira, professor i energiteknik vid KTH och ansvarig för KTH:s fakultetsarbete mot Brasilien.

Hon tillägger att Brasilien är det största landet i Latinamerika, och att det finns många svenska företag på plats sedan många år tillbaka, För Scania, till exempel, utgör Brasilien den största marknaden. De svenska företagen blir dessutom fler hela tiden.

– Den stora frågan är om vi har råd att inte samarbeta, säger Semida Silveira.

Frågan är dock utagerad för KTH:s del i och med Brasiliensatsning, ett initiativ som också för med sig att KTH-studenternas behov uppfylls.

– Det finns ett stort intresse bland KTH-studenterna att skriva ex-jobb i Brasilien. Tröskeln har dock varit ganska hög tidigare. I med denna satsning försöker vi sänka den. Sverige har inte tidigare varit ett förstahandsval för brasilianska studenter, och det försöker vi också ändra på. Dessutom öppnar studentutbytet för ökad forskningssamarbeten mellan universiteten, säger Semida Silveira.

Hon tillägger att flera samarbeten finns redan idag, till exempel inom bioenergi och bioteknik. Nyligen har ett nytt EU-projekt startats inom flygdesign där KTH och det brasilianska flygbolaget EMBRAER samarbetar.

– Men vi har inte till fullo utnyttjat den stora potentialen som faktiskt finns, säger Semida Silveira.

Förutom avtal mellan de sex universiteten är KTH också högst involverad i ett nytt forskningscentrum i Brasilien.

– SAAB i Linköping är en katalysator och driver detta forskningscentrum. KTH är partner och nyckelspelare i centret, säger Semida Silveira.

Invigningen av det svenskt-brasilianska forskningscentret sker 17-18 maj i São Bernardo i delstaten Sao Paulo, Brasilien. KTH:s rektor Peter Gudmundson kommer att närvara, liksom ett flertal högt uppsatta politiker och auktoriteter från båda länderna. De fem universitet som KTH samarbetar med är:

  • USP – Universidade de São Paulo
  • UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
  • UFRJ – Universidade Federal de Rio de Janeiro
  • UFRGS – Universidad Federal de Rio Grande do Sul
  • UFMG – Univesidade Federal de Minas Gerais

Comments are closed.