Hörhjälpmedel med design

Industridesign, tillsammans med faktiska, tekniska data, har alltid varit konkurrensmedel. Designers på Shift Design & Strategy står nu som vinnare av Stora designpriset. Priset delades i år ut för nionde gången.

 

Bland ”historiska” vinnarprodukter finns bland annat Volvos XC90 och Ericssons T610.

”Genom att sätta design i första rummet och integrera designtänkande som ett affärsstrateiskt verktyg har kundföretaget Bellman & Symfon med sin produkt Domino visat att det går att skapa starka kundupplevelser för en grupp människor som ofta får stå utanför. Hörselskadade upplever ofta att de får nöja sig med de hjälpmedel från sjukvården som står till buds vilka sällan speglar individers behov av att uttrycka sig genom produktval. Produkten Domino är ett hörhjälpmedel utvecklat av Bellman & Symfon och designat av Shift. Domino är speciellt effektiv när man vistas i bullriga miljöer, eller när de önskade ljuden finns på avstånd. Användargruppen är främst äldre personer och har således ställt höga krav på enkelheten att förstå, hantera, läsa av och underhålla. Därför har brukarupplevelse, funktionella och emotionella behov stått i centrum i de grundliga förstudier som legat till grund för produktens design och avstigmatiseringen av brukaren. Designen har tagit Bellman & Symfons historik i anspråk samtidigt som nyintroducerad estetik tagit det visuella varumärket framåt. Genom ett resultatorienterat designarbete har marknadens förväntningar överträffats”, skrivs i ett pressmeddelande.

Comments are closed.