Systemdelen inom AB Wahlquists Verkstäder blir Prosembly AB

Prodelox AB och ValueTransformer AB har tecknat avtal om förvärv av systemdelen inom AB Wahlquists Verkstäder. Det innebär att verksamheten i Linköping från och med den 1 oktober 2013 kommer att drivas vidare med namnet Prosembly AB under ledning av Thomas Lundell, VD och Johannes Walfridsson, styrelseordförande.

– Vi tar över systemdelen, som har en lång tradition inom maskinbyggnad och systemintegration, säger Thomas Lundell och Johannes Walfridsson. Med förenade krafter räknar vi med att nå ut till nya kunder och marknader.
Huvudfokus ligger på systemintegrering/slutmontering/maskinbyggnad, prototyptillverkning, produktionsanpassning och renovering/service av komplexa maskinsystem. Förutom systemdelen inom AB Wahlquists Verkstäder omfattar verksamheten även monteringsverksamheten inom det nuvarande Prosembly AB, som idag är ett dotterbolag till Prodelox AB. Verksamheten i Prosembly kommer att drivas vidare i nuvarande lokaler på Norra Oskarsgatan i Linköping.

Comments are closed.