Ny version av MATLAB och Simulink

MathWorks lanserar version 2013b (R2013b) av produktfamiljerna MATLAB och Simulink. Det innebär nya funktioner för analys, design, kodgenerering och implementering i MATLAB och Simulink, två nya Polyspace-produkter och dessutom uppdateringar av ytterligare 79 produkter.

För MATLAB innebär det bland annat:
* Datatyper för tabelldata av blandad typ samt ordnade och icke-ordnade kategoriska data.
* Uppdaterad MATLAB Compiler-app. Automatisk nedladdning och installation av versionskompatibel MATLAB Compiler Runtime.
* Linjära regressionsmodeller i Statistics Toolbox, med sk ”mixed-effects”.
* Snabb åtkomst till ODBC-anslutningar i Database Toolbox, via en inbyggd drivrutin.
* Stöd för kommunikation via SPI-protokollet i Instrument Control Toolbox.
* Portföljoptimering med hjälp av MAD (Mean-Absolute Deviation) i Financial Toolbox.
* Stöd för CQG Integrated Client API och Interactive Brokers TWS API i Trading Toolbox.
* GPU-acceleration för ytterligare 22 funktioner i Image Processing Toolbox, via stöd i Parallel Computing Toolbox inklusive bwmorph, edge, imresize och medfilt2.
* Visning av webbkartor med dynamiska baskartor från OpenStreetMap och andra källor i Mapping Toolbox

För Simulink innebär det bland annat:
* Förbättringar inklusive transparent förhandsgranskning av delsystem, linjekorsningar och “kommentera genom”-block i Simulink Editor.
* Nytt block för att infoga MATLAB System-objekt i Simulink-modeller i Simulink System block.
* Förbättringar av stödet för Arduino i Simulink maskinvaruanslutning, inklusive stöd för Mac OS X, Arduino Ethernet Shield och Arduino Nano.
* Inbyggd modellering av single precision-modeller.
* Blockbibliotek för modellering av termiska vätskesystem i Simscape.
* Blockbibliotek baserade på tredje generationens teknik för att fullt utnyttja kapaciteten i Simscape i SimPowerSystems
* Koppling till kravspecifikation och inbyggd spårbarhet för MATLAB-kod i Simulink Verification and Validation.

Dessutom finns en mängd förbättringar i produktfamiljerna Polyspace och Kodgenerering och implementering

Comments are closed.