Linköpingsföretaget Prosembly leds av Thomas Lundell

Prodelox AB och ValueTransformer AB tar den 1 oktober över systemdelen från AB Wahlquists Verkstäder och får namnet Prosembly AB som skall ledas av Thomas Lundell. Försäljningen är ett led i en snart avslutad rekonstruktion av AB Wahlquists Verkstäder som nu kommer koncentrerar sin verksamhet till fabrikerna i Ödeshög.

Prodelox AB och ValueTransformer AB har tecknat avtal om att förvärva systemdelen inom AB Wahlquists Verkstäder. Det innebär att verksamheten i Linköping från och med den 1 oktober 2013 kommer att drivas vidare med namnet Prosembly AB under ledning av Thomas Lundell, vd och Johannes Walfridsson, styrelseordförande.
– Det är med stor entusiasm och långsiktighet som vi tar över systemdelen som har en lång tradition inom maskinbyggnad och systemintegration. Med förenade krafter räknar vi med att nå ut till nya kunder och marknader, säger Thomas och Johannes.
Vårt huvudfokus och vårt erbjudande till marknaden är:
* Systemintegrering/slutmontering/maskinbyggnad
* Kvalificerad prototyptillverkning
* Produktionsanpassning – vidareutveckling av befintlig produkt
* Renovering och service av komplexa maskinsystem
Förutom systemdelen inom AB Wahlquists Verkstäder omfattar verksamheten även monteringsverksamheten inom det nuvarande Prosembly AB som idag drivs som ett dotterbolag till Prodelox AB.
Verksamheten i Prosembly AB kommer att drivas vidare i nuvarande lokaler på Norra Oskarsgatan i Linköping.
Prodelox AB är en produktutvecklingsbyrå. Bland kunderna finns både globala koncerner och små bolag med produktinnovationer. Prodelox erbjuder effektiv och kreativ produktutveckling och har ca 40 medarbetare. Närheten mellan denna verksamhet och systemintegration/maskinbyggnad ger möjlighet till att skapa lönsamma produkter.
ValueTransformer AB är ett konsultföretag med inriktning mot affärsutveckling. Det har lång erfarenhet av små och medelstora företag, främst inom industri och elektronik.
Tidigare i år flyttade Wahlquist sin bearbetningsenhet i Linköping till Ödeshög. Enheten där har nu 85 anställda och en modern maskinpark.

 

Comments are closed.