Synopsys förvärvar SpringSoft

Synopsys köper det taiwanesiska företaget SpringSoft för 406 miljoner dollar brutto. Förvärvet kommer att komplettera Synopsys teknikportfölj och ska hjälpa företaget att snabbare ta fram SoC debug-verktyg och anpassade implementeringsverktyg.

Synopsys, Inc. har genom sitt taiwanesiska dotterbolag tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva SpringSoft, en global leverantör av specialiserad IC designmjukvara.

Enligt villkoren i avtalet kommer Synopsys Taiwan inleda ett uppköpserbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i SpringSoft för NT $ 57,00 (cirka 1,90 dollar) per SpringSoft-aktie i kontanter och förvärva resterande aktier i enlighet med en uppföljning av fusionen. Transaktionens bruttovärde kommer att bli cirka 406 miljoner dollar eller cirka 305 miljoner dollar netto i likvida medel.

Transaktionen, som beräknas vara slutförd under det första kvartalet 2013, är föremål för ett minsta anbud på 51 procent av de nuvarande utestående SpringSoft-aktierna, godkännande av fusionen av SpringSofts aktieägare, regulatoriska godkännanden i Taiwan, och andra sedvanliga villkor.

Verifieringskraven har exploderat allt eftersom konstruktioner har blivit allt mer komplexa och avlusningen står idag för den mest tidskonsumerande delen av verifieringen. Samtidigt har anpassade implementeringsverktyg inte hängt med i utvecklingen inom digital design. Kombinationen av SpringSoft: s och Synopsys verifieringstekniker avser påskynda framtagningen av en enhetlig och kraftfull system-on-chip (SoC) avlusningsmiljö, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.