Redaktionsbrev nr 7 2012

Danderyd 2012-08-06

Välkommen tillbaka efter sommarledigheten!

Hösten drar igång med många aktiviteter, bland dem Embedded Conference Scandinavia i början av oktober. Vi återkommer till den och berättar här litet om vår aktuella tidning Elektronik i Norden nr 7. Två intressanta teman plus de två fasta om RF och Embedded.

Vad som händer inom FPGA/ASIC/SoC visas framför allt på den årliga Design Automation Conference, DAC, i början av sommaren. Årets DAC visade en halvledarbransch som klarar av att hänga med i de snabba teknikförändringarna. Inte minst handlar det om en fortsatt minskad energiförbrukning, trots ökad komplexitet.

Elektronik i Norden var i år en av ytterst få europeiska tidningar med egen representation på DAC och därifrån kommer också en stor del av grundmaterialet till FPGA/ASIC/SoC-temat.
Kontakta Göte Fagerfjäll på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera ämnet eller bidra med egna artiklar.

Elektronikproduktion.
Ett av målen för att tillverka elektronik är att producera effektivt, bl a med hjälp av moderna maskiner, automatiserade processer med hjälp av programvara och val av rätta metoder. Det är också en fråga om att producera med hög kvalitet och att kunna förutse vad som eventuellt kan gå fel. I Elektronik i Norden nr 7 kommer vi bland annat att presentera en gedigen rapport om vad "wiskers" kan ställa till med på ett kretskort.

Om du vill bidra med något till temasektionen om Elektronikproduktion, kontakta gärna mig, gunnar@elinor.se eller ring på +46 8 622 55 11.

Glöm inte att medverka i översikten av Produktionsutrustning i EiN nr 7. Kontakta Anette Hammarström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se om du bör vara med, men inte har fått påminnelse om att uppdatera informationen.

Glöm inte heller att kontakta annonsavdelningen för att visa för våra läsare vad du har att erbjuda. Elektronik i Norden har över 25 000 mottagare i Norden, alltså i särklass den största upplagan i Norden som når elektronikintresserade.

Ring eller mejla till: Tommy Jägermo, +46 8 540 865 12, tommy@elinor.se eller kontakta Kim Edenbro, +46 8 511 766 55, kim@elinor.se

Med vänlig hälsning

Gunnar Lilliesköld
Chefredaktör, ansvarig utgivare

Viktiga datum:
EIN nr 7
Utgivning; 31/8
Annonsmaterial; 13/8 (dock senast 20/8)

Comments are closed.