Synopsys förvärv av EVE klart

Det står nu klart att Synopsys förvärvar EVE, en ledande leverantör av emuleringsplattformar för SoC-verifiering.

Emulering är en snabbt växande lösning i ett spektrum av tekniker för att verifiera dagens mycket komplexa system on chip (SoC). Att integrera EVE´s teknik med Synopsys plattform för simulering, felsökning, verifierings IP (VIP), lågeffektsverifiering, FPGA-prototyping och virtuella prototyplösningar med mera ger Synopsys kunder tillgång till marknadens bredaste verifieringserbjudande inom industrin, enligt ett pressmeddelande.

Villkoren för förvärvet har inte tillkännagivits. Synopsys förväntar sig inte att transaktionen ha en väsentlig inverkan på dess finansiella resultat under 2012 eller 2013.

Comments are closed.