Synergier för Micronic & Mydata

Det finns både tekniska, marknadsmässiga och ekonomiska skäl för ett samgående mellan högteknologiföretagen Micronic Laser AB Systems och Mydata automation AB.

Sven Löfqvist, vd för Micronic och Bengt Broman, vd för Mydata

 

– Samgåendet är ett lika viktigt steg som då vi tog tekniken för att generera masker för halvledarkretsar till bildskärmar. Det var en fantastisk resa, sade Sven Löfqvist, vd för Micronic, under morgonens press- och analytikerträff.
Micronic utvecklar, tillverkar och marknadsför extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Mydata automation utvecklar, tillverkar och marknadsför monteringsautomater för ytmonterade kretskort, maskiner för lodpastadispensering ("jetting") och mjukvara.
Sven Löfqvist och Bengt Broman, vd för Mydata, betonade synergieffekterna mellan företagen. Tillsammans kan företagen verka för att få fram maskiner för att billigare producera mikrochipmoduler i byggsätt där exempelvis chip läggs på substrat som i sin tur ligger på mönsterkort, förbundna med lodkulor. Sådana moduler på kretskort kan komma att bli vanliga i alltmer miniatyriserade och komplexa produkter som är ett mellanting mellan dator och mobil. En linjebredd eller linjemellanrum på över 30 nm kan klaras med traditionell linjering. Men för finare delning krävs utrustning liknande den för halvledarteknik.
– Här kommer vi att kunna kombinera upplösningen hos Micronics system med produktiviteten i Mydatas maskiner, säger Sven Löfqvist.
Marknaden för "packiging substrates" beräknas till 100 miljoner dollar enligt Micronics uppskattningar tillsammans med Japan Marketing Survey Co Ltd 2008.
Samgåendet mellan Micronic och Mydata ger också ekonomiska fördelar i att kunna kombinera företagens speciella egenskaper: Micronic arbetar inom extremt cykliska marknader med ett fåtal kunder (tillverkare av masker för halvledare respektive bildskärmar) där de flesta befinner sig i Asien. Mydata, å andra sidan, arbetar på en relativt stabil marknad med mängder av kunder. Mydatamaskiner finns idag i 1900 fabriker. Affärscykeln skiljer sig från Micronics och de huvudsakliga marknaderna finns i Europa och Asien. Sammantaget kan de båda företaget ge stabilitet i ett gemensamt bolag.
Ekonomiskt sett genomförs transaktionen genom nyemission av aktier. Efter samgåendet mellan Micronic och MYDATA och kommer Skanditek Industriförvaltning AB att bli den enskilt största ägaren i Micronic. I och med samgåendet blir den nya koncernen ett intressebolag till Skanditek då ägarandelen kommer att uppgå till ca 38 procent av både aktiekapital och röstantal.
Den nya koncernen kommer att få en större kritisk massa med en omsättning som pro forma 2008 uppgick till 1,2 miljarder kronor. Antalet anställda kommer att uppgå till 640 personer.

Comments are closed.