Eltel Networks expanderar

Eltel Networks Infranet AB fortsätter sin expansion inom järnvägsområdet. Regeringens arbete med att öka konkurrensen ger företaget möjlighet att rekrytera ytterligare.

I början av mars överlämnades betänkandet Mer järnväg för pengarna (SOU 2009:20) till regeringen med förslag som ska stödja nya aktörers möjligheter att etablera sig på marknaden. Bland annat föreslås ökad standardisering och förändringar av utbildningsverksamhet och materialförsörjning. För att ligga rätt positionerade har Eltel Networks rekryterat Johan Bäckman, som blir chef för järnvägsentreprenader Tele och Roger Svensson till chef för järnvägsentreprenader Signal i Stockholm. Och företaget avser att rekrytera ytterligare i hela landet.

Johan Bäckman har under de senaste 4,5 åren arbetat som byggledare Tele på Botniabanan AB. Dessförinnan har Bäckman en gedigen och bred kunskap inom teleområdet, bland annat från Alcatel Telecom med uppdrag inom fibernät.

Roger Svensson kommer närmast från en befattning inom Ericsson i Katrineholm där han har varit chef för en testavdelning. Tidigare har Svensson över 10 års erfarenhet inom signalsidan på Banverket.

– Att regeringen öppnar för ökad konkurrens gör det möjligt för oss att växa på en ny marknad. Vi kan bidra till förbättrat underhåll och effektivare installationer av signalsystem. Genom dessa rekryteringar stärker vi oss inom en framtidsbransch, järnvägsentreprenader, där vi ser goda tillväxtmöjligheter, säger Axel Hjärne, vd vid Eltel Networks.

Comments are closed.