CybAero tecknar avsiktsavtal

Linköpingsföretaget CybAero AB har tecknat ett intentionsavtal med en större internationell aktör på marknaden för obemannade flygfarkostsystem, så kallade UAS.

CybAero utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar, så kallade VTOL UAV:er med tillhörande sensorsystem. Systemen kan användas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. För närvarande utvecklar och tillverkar företaget två förarlösa helikoptrar, APID och Vantage, samt en mobil start- och landningsplattform, MALLS. Den snabba utvecklingen inom området autonoma, obemannade flygfarkoster har enligt företaget väckt intresse hos flera större industriella aktörer för den långsiktiga potentialen i CybAeros produkter.

– Vi räknar med att det nu träffade intentionsavtalet inom kort skall resultera i ett konkret samarbete för gemensam vidareutveckling av CybAeros produkter och integration av dessa i intressanta sensorsystem. Vi kan dock i dagsläget inte offentliggöra vem partnern är, men vi räknar med att samarbetet kommer att ge CybAero både ökad långsiktig finansiell stabilitet, tillgång till avancerad teknisk kompetens samt flera nya marknadskanaler mot större kunder. Detta tror vi bara är början, vi för liknande affärsdiskussioner med andra välrenommerade aktörer inom försvarsbranschen, säger bolagets vd Mikael Hult.

CybAero startades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Comments are closed.