Swe-Dish förlorade tvist

Målet mellan PartnerTech Åtvidaberg AB och Swe-Dish Satellite System AB är avgjort. Skiljenämndeb har meddelat dom i målet mellan PartnerTech Åtvidaberg AB och Swe-Dish Satellite Systems AB. Enligt skiljedomen ska Swe-Dish ersätta PartnerTech med närmare SEK 23 miljoner för fakturafordringar och kostnader. Detta innebär att PartnerTech kommer att redovisa en positiv resultateffekt om drygt SEK 3 miljoner i första kvartalet. Domen innebär att tvisten nu är avslutad.

Comments are closed.