Ericsson har uppnått 0,5 Gbit/s över tvinnad kopparpar-förbindelse

Ericsson har uppnått en datahastighet på över 0,5 Gbit/s via en tvinnad kopparparförbindelse över en strecka på 500 meter, vilket uppges vara världens första baserad på vektoriserad VDSL2-baserad bredbandsteknik. Det kommer att minska operatörernas kostnader för att erbjuda abonnenterna billigare uppkopplingar för bredbandstjänster såsom IPTV, HDTV och Video on demand, då tekniken kan använda befintlig infrastruktur istället för fiberanslutningar den sista biten in till kunden. Dessutom kommer tekniken att underlätta returtrafiken från basstationer, så kallad "Backhaul". Tekniken med vektorisering bedöms bli standardiserad i slutet av 2009.

Comments are closed.