IMEC fyller 25 år

Den 15 mars 1984 grundades det belgiska forskningsinstitutet IMEC. Idag har det en bemanning på 1650 personer och hade förra året en omsättning av 270 miljoner euro.

Den Belgiska staten investerade ursprungligen 62 miljarder euro för att lägga grunden till IMEC. Under åren 2007-2011 skjuter den belgiska staten till 210 miljoner euro men man räknar med att få in ca 1 miljard euro från externa fonderingar. Det betyder en budget på 1,2 miljarder under en femårsperiod.
Mer än två tredjedelar av uppdragen kommer från internationella halvledarföretag. Tillsammans med dessa fortsätter IMEC att arbeta med att kontinuerligt skala ned halvledarprocesser. Alltmer granskar man möjligheterna till att lägga till funktioner till chip. Man försöker också att, tillsammans med sina akademiska och industriella partners, utnyttja halvledarutvecklingen till att lyfta andra forskningsområden, som exempelvis solenergi, biomedicinsk elektronik och fotonik. Andra områden där IMEC ser möjligheter till att utnyttja nanoteknologi är hälsovård och lösningar för förnyelsebar energi.

Comments are closed.