Strömförsörjning enligt level VI

Från XP Power kommer fyra nya serier strömförsörjningsaggregat i budgetklass som uppfyller den senaste nivå VI och CoC Tier 2 miljöstandarder. Enheterna har uteffekter från 18 till 36 W och verkningsgrad upp till 87 procent.

01xp03

VET18-, VET24-, VET30- och VET36-produktserierna har en genomsnittlig verkningsgrad på upp till typisk 87%, mätt vid 25, 50, 75 och 100% belastning, följaktligen uppfyller de kraven från Department of Energy (DOE) i USA och Code of Conduct CoC) Tier 2 i EU. Dessa normer sätter gränser för den genomsnittliga energieffektivitet samt tomgångsförbrukningen. Det nya kravet tillåter en maximal tomgångsförbrukning på 0,075 W för 6-36 W, något som alla aggregaten i VET-serien klarar.
Alla fyra VET-serierna har enkel utspänning på 12, 15, 18 eller 24 VDC, dessutom finns en 9 VDC-variant för VET18.
VET-serien är avsedd för ett brett temperaturområde 0 till 60 °C, med full effekt till +40 °C. Alla modeller är säkerhetsgodkända enligt ITE 60950-1 och möter klass B-gränsvärden för såväl ledningsbunden som strålad EMC.
Enligt företaget har VET18-, VET24-, VET30- och VET36- serierna betydligt högre verkningsgrad än konkurrerande aggregat i samma prisklass. Aggregaten finns tillgängliga från Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, godkända regional distributörer, eller direkt från XP Power och kommer med 3-års garanti.

Comments are closed.