Tio bolag med över 75 anställda redo att lämna SmiLes inkubator

Torsdag 26 januari är det exit för tio av SmiLes totalt 26 inkubatorbolag. De tio exitbolagen har då gått igenom inkubatorprogrammets olika faser. Tillsammans sysselsätter de över 75 personer.

– Inkubatorbolagen har gjort en fantastisk resa och jag önskar dem lycka till och ser fram emot att följa deras fortsatta utveckling, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator. Även om bolagen nu lämnar inkubatorprogrammet så är de fortsatt en del av SmiLes community, som är en viktig källa för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. Här blir de naturligt också förebilder och om de så vill mentorer för våra inkubatorbolag som befinner sig i tidigare skeden.
Medetect, Redoxis, NattaRo Labs, SARomics Biostructures, Truly Translational, Adroit Science, Imagene-IT, Cantargia, Xintela och Red Glead Discovery är de tio inkubatorbolag som nu gör exit från SmiLe i Lund. Genom inkubatorprogrammet har bolagen fått tillgång till makers space med välutrustade labb, affärscoachning och andra affärsutvecklande aktiviteter. Nattaro Lab är ett av alla bolag som lyfter fram inkubatormiljöns betydelse för bolagets utveckling:
– Samarbeten med andra företag i nätverket på SmiLe och Medicon Village har varit till stor hjälp i vårt arbete, säger Carl-Johan Gustafson, vd på Natatro Labs som är ett av exitbolagen. Dels i konkreta projekt och samarbeten, men också genom att ständigt utbyta erfarenheter och kunskap med specialister inom olika områden. Men allra mest värt är det kanske att regelbundet och frikostigt få ta del av tankar och idéer från engagerade personer i en kreativ miljö – såväl i formella samarbeten som vid kaffeautomaten.

De tio exitbolagen är:

Red Glead Discovery – ett prekliniskt läkemedelsutvecklingsbolag som erbjuder kemi- och biologitjänster till många sorters aktörer inom Life Science. www.redglead.com

Cantargia – som har specialiserat sig på antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen – CAN04 – är dubbelverkande och bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och blockering av signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi. www.cantargia.com

Adroit Science – Adroit Science levererar data och kunskap inom materialkaraktärisering och fast-faskemi till läkemedelsbolag, som verktyg i produktutvecklingen. www.adroitscience.com

SARomics Biostructures – som för närvarande är involverad i ett flertal internationella forskningsinitiativ som syftar till att upptäcka kandidater till nya läkemedel. Parallellt med detta har bolaget byggt upp ett globalt rykte för sin strukturbiologiplattform och sina färdigheter i strukturbaserad läkemedelsdesign och assisterar för närvarande kunder i Asien, Europa och Nordamerika med att genomföra sina forskningsmål. www.saromics.com

Redoxis – som är ett prekliniskt kontraktslab som tillhandahåller tjänster för validering av nya läkemedel in vivo och in vitro med fokus på inflammation och autoimmunitet. www.redoxis.se

Imagene-IT – med lösningar för biomedicinsk imaging inom Life Sciences
. www.imagene-it.se
Nattaro Labs – som förmedlar unik kunskap och innovativa lösningar för att stoppa det växande problemet med vägglössangrepp. www.nattarolabs.se

Truly Translational – som bildades 2011 för att ge stöd åt små och medelstora läkemedelsföretag inom området translationell medicin. Translationell medicin är en viktig del av modern läkemedelsutveckling, och binder ihop de pre-kliniska och kliniska utvecklingsfaserna. www.trulytranslational.com

Medetect – som är ett CRO och biotech bolag specialiserat på mikroskopibaserad uppdragsforskning. Företaget har även egen teknikutveckling inom celldetektion och datorbaserad bildanalys.

Xintela – som utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på en patentskyddad markörteknologi. www.xintela.se

Comments are closed.