Stridsflygskonceptet Gripen ska vidareutvecklas

Förbättringar av egenskydd, ett nytt lätt attackvapen och förmåga till datakommunikation med markförband är exempel på nya förmågor som ingår i den beställning som Försvarets materielverk, FMV lagt till Saab AB idag.

Beställningen är ett steg i vidareutvecklingen av Gripen och har ett ordervärde på cirka två miljarder kronor.

FMV levererade det sista Gripenflygplanet till Försvarsmakten för drygt ett år sedan. Nu vidtar vidmakthållande och hotanpassning i enlighet med Försvarsmaktens operativa krav. Det arbetet syftar till att göra det möjligt att operera Jas 39 Gripen som stridsflygkoncept till 2040.

Den beställning som FMV nu lagt är ett led i hotanpassning av C/D-versionen av Jas 39 Gripen. Leverans till Försvarsmakten och andra Gripenoperatörer beräknas starta under fjärde kvartalet 2012.

– Det här är ett viktigt steg i den försatta utvecklingen av hela materielsystemet Jas 39 Gripen. Den förbättrade förmåga som denna hotanpassning ger är en följd av Försvarsmaktens operativa behov, säger Oscar Hull, projektledare för Jas 39 Gripen. Det ger större möjligheter för Försvarsmakten att kunna verka i det nationella försvaret, i närområdet och vid internationella insatser.

Vidareutvecklingen omfattar förbättringar och utveckling av hela materielsystemet. Här finns exempelvis införande av dubbelriktad digital kommunikation med markförband (Forward Air Controller) för att bättre kunna understödja markstriden.

Integration av ett nytt lätt attackvapen för markmål ingår också i modifieringsarbetet liksom förbättrat egenskydd mot till exempel fientligt luftvärn. Flygplanen och dess stödsystem kommer också att anpassas för att underlätta deltagande i internationella operationer.

I avtalet finns också ett utökat åtagande för Saab att garantera att olika funktioner fungerar tillsammans inom systemet. Tidigare har ansvaret för Saab stannat vid att påpeka brister i samfunktion. I och med detta flyttar FMV gränssnittet mot industrin, vilket är ett led i FMVs målsättning att flytta över statens åtagande till industrin, skrivs i ett pressmeddelande från myndigheten.

Comments are closed.