Unikt mönsterkort på S.E.E. 2010

Under S.E.E.-eventet kommer man att producera kretskort i konceptet "live production" för att sedan utföra tester och dra slutsatser om kvalitet och tillförlitlighet. Ett speciellt kretskort har utformats för att avslöja eventuella brister.

I en elektronikprodukt är mönsterkortet inte bara unikt utan också den detalj som har den största inverkan på lödresultatet på den blyfria lödfogen som förbinder de olika komponenternas anslutningspunkter med mönsterkortets paddar och hål. På årets elektronikmässa, S.E.E. 2010 den 13-15 april, kommer enbart en typ av kretskort att monteras.
För att kunna dra några säkra kvalitets- och tillförlitlighetsslutsatser från årets ”Live production”-aktivitet på S.E.E. 2010 har mönsterkortets parametrar avsevärt reducerats jämfört med tidigare upplagor. På rekommendation av CAD-specialister från Design Pack och den tekniska staben hos NCAB Sweden AB kommer mönsterkortet att levereras enligt följande tabell:
Antal paneler (med 2 kort per panel): 150
Antal lager: 4
Längd×bredd: 190×250 mm (Det ena kortet på panelen har 20% mindre paddar)
Material: IPC-4101C/99
Sluttjocklek: 2 mm
Min håldiameter: 0,3 mm
Min ledarbredd: 0,15 mm
Min isolation: 0,15 mm
Slutkoppartjocklek, YL: min 35 µm
Innerlager kopplartjockel: 35 µm
Ytmonterade komponenter: Enbart på en sida
Lödmask: Standard enl IPC-SM-840D, grön färg
Ytbehandling, alt 1: 75 paneler med ENIG enl IPC-4552
Ytbehandling, alt 2: 75 paneler med IM Ag enligt IPC-4553A
Komponenttryck, vit: nej
Mittlinje mellan PCB: V-fräs
Kontur: Fräsning
Eltest: Ja
Förpackning: standard
Kvalitet&prestanda: Enligt IPC-6012B, klass 2
Acceptans av kretskort: Enligt IPC-A-600G, klass 2
– Med bara en leverantör och få varianter kommer detta mönsterkort att ge oss utmärkta möjligheter att under S.E.E.s tre dagar dra statistiskt säkra slutsatser om lödfogarnas kvalitet och tillförlitlighet. Det gör ”Live production”-aktiviteten helt världsunik och verkligen något att för mässbesökare på plats komma för att studera med egna ögon och lyssna på experternas ingående analys, säger Lars Wallin.
Lars-Gunnar Klang kommenterar aktiviteten SM i handlödning med orden:
– Erfarna handlödare kanske tycker att uppgiften är i enklaste laget. Men vi räknar ändå med att agnarna skiljs från vetet och att det är de skickligaste deltagarna som på kortast tid kommer att klara både funktion och IPC-A-610D, klass 2. Skulle tävlingsuppgiften visa sig vara för enkel har vi möjlighet att försvåra den så att det blir något att bita i för alla.

 

Comments are closed.