Strejkvarsel inom telekom

Förhandlingarna om nytt avtal mellan fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagen inom Almega har strandat och Seko meddelar att de nu varslar om strejk för omkring 1 600 medlemmar inom flera telekomföretag, främst vid Telia Sonera och dess dotterbolag.

Anledningen till strejkvarslet uppges vara att arbetsgivaren vägrar tillmötesgå Seko:s avtalsyrkanden.

– Arbetsgivaren lägger ett bud som motsvarar 2,2 procent på en 12-månadersperiod. Det här är inte seriöst agerat av vår motpart. De mer eller mindre tvingar oss ut i en konflikt. Att komma fram till ett avtal är i nuvarande situation utsiktslös, säger Seko:s förbundsordförande, Janne Rudén.

Arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagen avvisar även Seko:s krav på att fastställdas lägstalöner för yrkesarbetare skrivs in i det centrala avtalet och att alla ska garanteras ett generellt lönepåslag om 500 kronor.

Seko:s varsel om stridsåtgärder träder i kraft onsdagen den 25 april 2012 kl. 00.00 och innebär total arbetsnedläggelse, strejk för allt arbete som utförs av Seko:s medlemmar för berörda företag. Om strejken bryter ut innebär det bland annat att det kommer bli kraftiga störningar i Telias kundtjänst, teknisk felavhjälpning och utbyggnad av teleinfrastruktur, enligt ett pressmeddelande från Seko.

En lista över de företag som omfattas finns via den här länken.

Comments are closed.