Världens främsta experter inom termisk sprutning möts på Högskolan Väst

För första gången någonsin arrangeras en av världens främsta konferenser om termisk sprutning utanför Nordamerika. Högskolan Väst är värd när forskare och globala industriaktörer möts på Thermal Spray of Suspensions & Solutions Symposium & EBCs den 12-13 september.


Termisk sprutning – beskuren bild. Foto Stefan Björklund

Konferensen arrangeras av ASM International, världens största organisation för materialforskare inom metaller. På Högskolan Väst möts drygt ett hundratal forskare, produktutvecklare och andra experter inom termisk sprutning från olika delar av världen för att utbyta kunskap och erfarenheter. Bland presentatörerna finns välkända industriaktörer som NASA, General Electric, Safran, Höganäs AB, MetTech, Oerlikon Metco, Treibacher Industrie, Lincotek Surface Solutions och Mitsubishi Heavy Industries.

– Vi är oerhört stolta över att stå som värd för den här konferensen, säger Shrikant Joshi, professor i termisk sprutning. Även om Högskolan Väst är ett av Sveriges yngsta lärosäten så driver vi spetsforskning inom termisk sprutning, speciellt inom suspensionssprutning och suspensionslösningar som är temat för den här konferensen.

– Förhoppningsvis kan vi locka fler europeiska lärosäten och företag att delta nu när konferensen arrangeras i Europa. Vi siktar också på att attrahera studenter, doktorander och postdoktorer till den summer school i termisk sprutning som arrangeras dagen före konferensen.

Termisk sprutning används för att lägga på nya ytskikt på komponenter så att de får bättre egenskaper eller nya funktioner. Tekniken används vid nyproduktion, reparation och underhåll.

Intresset för termisk sprutning ökar starkt inom en rad olika branscher. Flyg- och rymdindustrin och fordonsindustrin ser tekniken som en lösning för att minska utsläppen av klimatskadliga ämnen i jetmotorer och dieselmotorer. På Högskolan Väst pågår flera forskningsprojekt i nära samverkan med industripartner som GKN Aerospace, Siemens Energy, Scania, Volvo med flera.

– Vår forskning inom termisk sprutning spänner över en rad olika applikationer. Man kan använda tekniken för att förbättra produkter och öka deras livslängd på många olika sätt. Det kan handla om allt från att utveckla effektivare gasturbiner i elkraftverk, till att rena förorenat vatten i vattentankar.

Högskolan Västs forskning inom termisk sprutning startade strax efter att lärosätet bildades 1990. Tre decennier senare har högskolans forskning inom området en globalt ledande position.

– Vi har en vetenskapligt stark forskningsmiljö med tillgång till avancerad utrustning för plasmasprutning och höghastighetsflamsprutning (HVAF). Med finansiellt stöd av KK-stiftelsen och andra finansiärer har vi fantastiska möjligheter att utveckla forskningen i nära samverkan med industripartner och andra forskargrupper över hela världen.

Termisk sprutning kan enkelt beskrivas som att man sprutmålar en komponent. Man använder ett upphettat material i pulverform som i hög hastighet skjuts på den yta man vill klä in. När det landar på ytan deformeras pulverpartiklarna och smetas ut som en tunn pannkaka som sedan stelnar. Man kan spruta flera lager ”pannkakor” och bygger då steg för steg upp en ny starkare yta.

Vanliga material är metall, metallegeringar, kompositer, keramer och polymerer. Det pulveriserade materialet kan även blandas med en vätska och användas för så kallad suspensionssprutning.

Comments are closed.