Största Electronica någonsin

80 000 personer, från 80 länder, besökte årets Electronica. Det är tio procent fler än tidigare. Och på 20 procent större utställaryta fanns 3100 utställare från 50 länder.

I fråga om antalet utställare från olika länder dominerade Tyskland, följt av Kina, Taiwan, USA och Storbritannien, i nämnd ordning.

De flesta besökare kom från Tyskland, följt av Italien, Österrike, Storbritannien inklusive Nordirland, Frankrike, Schweiz, USA, Ryssland, Kina och Polen.

Comments are closed.