Världens första HVDC-nät i Kina

Zhangbei-nätverket med högspänd likström (HVDC) i Beijing-Tianjin-Hebei-området i Kina gör det möjligt att integrera avlägsen vindkraft, solenergi och vattenkraft via ett ringformat nätverk som garanterar ett optimerat kraftflöde. Det här unika ”HVDC-nätet” har konstruerats av State Grid Corporation of China (SGCC), ett av världens ledande energibolag. ABB kommer att leverera ett flertal kritiska enheter som en HVDC Light-ventil, väggenomföringar, transformatorkomponenter, kraftkondensatorer och krafthalvledare.

HVDC är en högeffektiv teknik för överföring av stora mängder elektricitet över långa avstånd med minimala förluster. Vanligtvis används länkar punkt till punkt, men pilotprojektet i Zhangbei är unikt eftersom flera stationer är anslutna till varandra i ett nätverk. Det ger en optimerad användning av förnybar energi och garanterar samtidigt en tillförlitlig kraftförsörjning. ABB, och andra lokala leverantörer, levererar viktig utrustning till det här milstolpeprojektet. Det kommer att bli världens största och mest avancerade HVDC-system med spänningsstyva strömriktare (VSC) med fyra sammankopplade stationer i ett nätverk som levererar upp till 4 500 megawatt (MW) ren energi.
– ABB banade vägen för kommersiell HVDC-teknik för över sextio år sedan och har lanserat viktiga innovationer som HVDC Light- och UHVDC (ultrahög likström)-överföring som garanterar tillförlitlig och effektiv kraftförsörjning, säger Claudio Facchin, vd för ABB:s division Power Grids. Att ABB deltar i det här projektet visar på SGCC:s fortsatta förtroende för ABB:s beprövade HVDC-expertis och våra långsiktiga ansträngningar att hjälpa Kina att stärka sin kraftinfrastruktur och samtidigt minimera miljöpåverkan.
ABB lanserade VSC-HVDC-tekniken första gången 1997 och kallade den HVDC Light. Den här lösningen kan styra kraftflödet mellan olika punkter i nätet, förflytta elektricitet med mycket små förluster och stödja spänningen och frekvensen i svaga nät som avlägsna vindparker. Den här teknikens kontrollerbarhet och förmåga att återuppstarta nedsläckta nät är exempel på enastående funktioner som gör den lämplig för många viktiga krafttillämpningar. Som exempel kan nämnas integrering av förnybar energi från avlägsna vindparker på land eller till havs och sammankopplingar med växelströmsnät.

Comments are closed.