Omarbetad switchplattform

Rohde & Schwarz visade på Electronica en ny modulär switchlösning för RF-signaler. Den nya generationens OSP, Open Switch and Control platform, har en helt omarbetad hård- och mjukvara.

Den är nu optimerad för fler moduler och även kortare omkopplingstider. Användaren kan kombinera ett brett utbud av switch- och kontrollmoduler, som kan klara upp till 67 GHz, för att bilda ett kontrollcenter för testuppkopplingar. Tidigare OSP-plattforms moduler passar.

Testuppkopplingar för ny teknik som 5G och toppmodern radarteknik kräver omkopplings- och styrteknik med stora frekvensområden och korta omkopplingstider. För att uppfylla detta krav har Rohde & Schwarz helt reviderat sin plattform och presenterar nu de nya R & S OSP220 / 230/320-enheterna (se bilden ovan) och den nya satellitboxen R & S OSP-B200S2.

R & S OSP230 har en touchpanel för att kunna styras manuellt. R & S OSP220 och R & S OSP230 är avsedd för 2HU- moduler (2HU, två höjdenheter) medan R & S OSP320 passar för 3HU-moduler.
I den nya generationen kan specialfunktioner väljas till, som exempelvis den extra triggfunktionen R & S OSP-K100 väljas till.

Comments are closed.