Stororder till Smarteq

Ny lag i Brasilien medför att Smarteq’s dolda GSM-antenner ska bli ett vapen mot kraftigt stigande fordonsbrott.
Smarteq AB har tecknat avtal med Continental Brazil gällande leverans av dolda GSM-antenner. Leveranserna påbörjas nu i höst och omfattar totalt cirka 800 000 antenner, att levereras under den kommande femårsperioden. I och med affären uppges Smarteq även bli en av tre utvalda globala antennleverantörer till Continental. Bakgrunden och drivkraften till affären är en ny lag om spårning av fordon i Brasilien.

Antalet bilrån och fordonsstölder ökar explosionsartat i de stora städerna. Med den nya lagen görs ett försök att stävja denna negativa utveckling. Lagen gäller enbart installation av spårningssystem på nya fordon och implementeringen kommer att ske stegvis.
– Spårning av fordon blir allt vanligare, framförallt spårning av mer exklusiva bilar och kommersiella fordon med dyrbar last. Det är fortfarande främst försäkringsbolagen och deras organisationer som är drivande men flera regeringar trycker på för att motverka den alltmer stigande trenden av fordonsbrott. Vi är naturligtvis mycket glada för att Continental Brazil valde Smarteq som en global antennleverantör, och vi är givetvis mycket nöjda över den stora ordern på GSM-antenner, säger Lars Ericson, vd på Smarteq.

Comments are closed.