Huawei och Vodafone testar LTE i Tyskland

Huawei och Vodafone Tyskland har tecknat ett så kallat Memorandum of Understanding (MoU) att testa LTE i det lägre, nyligen frigjorda frekvensbandet 790-862 MHz.
Förutom att utvärdera LTE:s möjligheter att ge bredbandstäckning i stads- och landsbygdsområden kommer de båda företagen också att utvärdera kompatibiliteten med närliggande teknologier såsom digitalteve och digitalradio.

Comments are closed.