STING-bolag på väg mot internationell succé

Ett cleantech-bolag med lösningar för effektivare energisystem och ett ICT-bolag med digitala lösningar för engagerande och effektivare genomförande av affärsinitiativ − de framgångsrika startupbolagen Expektra och Challengera har gjort Take off från affärsacceleratorn STING och siktar nu på global tillväxt.

 

En utmaning med att ställa om energiutbudet till mer sol- och vindkraft är att tillgången på förnybar energi ofta är begränsad när vi behöver som mest el. Det gör det svårt för energibolag att säkerställa en kontinuerlig balans mellan produktion och förbrukning.
Som en lösning på detta erbjuder Expektra, med grundarna Niclas Ehn och Gustav Bergman, tjänster för säkrare prognoser av elförbrukning samt utvecklar en metod för att använda flexibel elförbrukning som en ny balanskraft. En initial studie i samarbete med en pilotkund visade på en besparingspotential upp till 50 procent.
När Expektra kom till STING hade bolaget redan en produkt på marknaden och en idé om en ny tjänst med stor potential. Idag, 18 månader senare, har teamet växt från två till sex personer, man har tagit in 2,5 miljoner kr i finansiering och genomfört en teknisk pilotstudie av den nya tjänsten.
– En viktig milstolpe under STING-tiden var att vi tidigt tog fram en ny, lyckad säljstrategi efter att ha gått säljutbildningen, säger Niclas Ehn. Även finansieringen har varit viktig och där har STINGs nätverk varit värdefullt. Just nätverket var en av anledningarna till att vi ville bli ett STING-bolag.
Det andra bolaget, Challengera, levererar digitala lösningar som ökar de anställdas motivation och analyserar engagemanget och genomförandet av strategiska initiativ i realtid. Challangeras aktivitetsbaserade onlineplattform bygger på spelteorier om hur man får igång och belönar rätt beteenden.
– Plattformen fungerar verkligen, för den gör det tydligt och lätt för de anställda att bidra med sina erfarenheter, kunskaper och idéer kring viktiga affärsinitiativ. Dessutom förenklar den för de anställda att synas, känna sig delaktiga och att ge och ta emot beröm från medarbetare och chefer, säger Magnus Malmberg, medgrundare till Challengera.
När Challengera kom till STING fick de tidigt in GE, ett av världens största bolag, som referenskund och lyckades leverera tre gånger över deras förväntningar. Sedan dess har Challengera knutit till sig kunder som Atlas Copco, Pernod Ricard och UPM och har även tagit in kapital i två omgångar, totalt 2,3 miljoner kr.
Vid Take off-ceremonin fick Expektra och Challengera motta utmärkelsen ”Certified by STING”, som ett bevis på att de genomgått inkubatorns Excelerate-program och nu är redo att ta nästa steg i sin utveckling från startup till globalt företag.

Comments are closed.