Keysight får två affärsområden

Keysight Technologies, tidigare mätinstrumentdelen i Agilent Technologies, kommer att från den 1 november ha två skilda affärsområden: Försäljning av mätinstrument och service.

– Ett amerikanskt företag av vår storlek måste vara uppdelat, förklarar Chris Rennie, Europachef för Keysight Technologies services & support.
Han ser också inför framtiden en begränsad tillväxtpotential i hårdavara medan satsningen på service står för en tillväxtstrategi.
– Moduler ger dock möjligheter till tillväxt, särskilt med tanke på att vi kan överföra teknik från fristående, kompletta instrument (”box instruments”) till moduler (främst AXIe och PXI) och göra instrumenten och modulerna konfigurerbara via programvara. Möjligheterna ökar tack vare tekniktrenden mot ökad miniatyrisering och digitalisering.
Agilent Technologies splittrades den 19 september i Keysight Technologies och Agilent Technologies, som alltså behåller namnet och som fortsätter med inriktningen på ”life sciences”, diagnostik och ”applied markets”.
Keysight Technologies har 9500 anställda, med huvudkontor i Santa Rosa.
– Uppdelningen av företag är perfekt, för nu kan Keysight helt koncentrera sig på elektriska mätinstrument! Man kan konstatera att vi har samma affärsmodell som Hewlett Packard hade en gång i tiden.
Det var för 75 år sedan som herrar Bill Hewlett och Dave Packard startade sin verksamhet med syfte att skapa och sälja instrument för elektronikindustrin.
De tre segment som Keysight framför allt siktar sig till är industrierna för kommunikation, industrin och flyg/rymd/försvar.
– Vi arbetar mycket gentemot universiteten och ser där behov av mätningar inom områden som nästa generationens datorer och nya material som grafen. Energifrågor skapar en viktig marknad, full av utmaningar.

Kalibrering med spårbarhet
Idag har Keysight två stora lab för reparationer och kalibrering med spårbarhet i Winnersch, England, och Böblingen, Tyskland.
– Vi tänker vidareutveckla och expandera vår serviceverksamhet, förklarar Chris Rennie.

Här ser vi en del av labbet för kalibrering och reparation i Winnersch.

Viktigt att notera är att man inte lämnar ägare av äldre instrument åt sitt öde.
– Fortfarande tar vi emot äldre HP-instrument för reparation.
Ibland, när det inte lönar sig att laga dem, skrotas de och reservdelar (som i vissa fall slutat tillverkas för länge sedan) tas till vara och återanvänds.
Att det handlar om kvalitetsinstrument ger besöket i kalibreringslabbet bevis för. Här finner vi exempelvis trotjänare som HP8510.
Vissa mätuppkopplingar är unika, som exempelvis denna som utgör en kalibreringsplats för bruskällor att användas vid till brusfaktormätningar:

 

Comments are closed.