Stark tillväxt för Wi-Fi

Den globala marknaden för Wi-Fi IC:s har upplevt en extraordinär tillväxt under de senaste åren tack vare den ökande efterfrågan på trådlös utrustning och tillämpningar på företagsnivå, enligt analysföretaget ABI research. Och trenden fortsätter.

Marknaden för Wi-Fi IC:s spås passera 770 miljoner enheter under 2010, en uppgång med nästan 33 procent jämfört med 2009. 802.11n IC:s kommer att öka snabbare än 802.11g och dominera i år. 802.11n kommer att svara för runt 60 procent av den totala Wi-Fi IC-marknaden.

– Standarden 802.11n, som ratificerades förra året, är en kraftfull tillväxtmotor för att driva på ökningen av marknaden för Wi-Fi IC:s, säger ABI Research wireless and semiconductor industrianalytiker Celia Bo.

Det är främst segmentet till Wi-Fi-telefoner som behåller och står för den största IC-marknadsandelen under de närmaste fem åren, och förväntas uppnå ett värde på CAGR på 25 procent mellan 2009-2015 och finnas i cirka 40 procent av alla telefoner som tillverkas 2015.

Segmenten laptop, netbook och MID kommer också att få se en tillväxt av produkter med Wi-Fi och trenden kommer att hålla i sig de närmaste åren.

När det gäller konsumentelektronik kommer marknaden att visa på en fortsatt robust tillväxt. Den totala tillverkningen av konsumentelektronik med Wi-Fi funktionalitet förväntas överträffa 530 miljoner enheter under 2015, en 26 procentig CAGR mellan 2009-2015.

Tillverkningen av digitala stillbildskameror, TV-apparater och DVD-spelare med Wi-Fi kommer att öka mer än tiofaldigt fram till 2015 jämfört med 2009, spår ABI research . Produkter för underhållning i hemmen såsom spelkonsoler för nätverk och handhållna spelkonsoler med Wi-Fi ökar också. Mellan 2009-2015 spås CAGR nå åtta respektive sex procent för dessa segment.

Comments are closed.