ARM Thumb-2-kompilatorn i Android 2.2

I samband med sitt årliga Google I/O-event presenterades nästa version av plattformen Android 2.2. Denna senaste version av operativsystemet kommer att innehålla Googles nya Dalvik Just-In-Time-kompilator (JIT) för generering av arkitekturspecifik Thumb-2 kod för ARMs Cortex A8-processor.

Android 2.2 innehåller även förbättrat stöd för arkitekturspecifik kod för ARM via den nya DNK 3.0 för kodavlusning och stödjer ARMv7-arkitektur VFP (Vector Floating Point) och NEON SIMD (Single Instruction Multiple Data )-arkitektur.
Den arkitekturspecifika ARM-baserade DNK skall ge utvecklare möjligheter att konstruera prestandakrävande applikationer såsom 3D-spel och VoIP-klienter, vilket demonstrerades på ARM-baserade Androidtelefoner vid Google I/O.

Comments are closed.