Hjälp till CSN-drabbade teknikstuderande

Studerandemedlemmar i Sveriges Ingenjörer vid de tekniska högskolorna, som fått återbetalningskrav från CSN avseende studiemedel på grund av ojämn kursfördelning, kan få hjälp att lösa situationen.

Studenterna tvingas betala igen stora belopp trots att de fullgjort sina studieåtaganden.

Nu har Sveriges Ingenjörer beslutat att hjälpa de av förbundets studerandemedlemmar som drabbats av återbetalningskrav genom att i samarbete med Salus Ansvar erbjuda dem räntefria lån motsvarande återkravsbeloppet.

– Vi vill på det här sättet stödja de teknologer som arbetar hårt och fullföljer sina åtaganden men ändå drabbas av CSN:s närmast oresonliga återbetalningskrav. Alla som studerat och varit helt eller delvis beroende av studiemedel för sin försörjning vet hur tufft det är att få ekonomin att gå ihop även utan dråpslag som detta, säger Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörers förbundsordförande.

– Sverige behöver fler ingenjörer. CSN:s agerande kan mycket väl fungera avskräckande på ungdomar som funderar på att påbörja en krävande teknisk högskoleutbildning.

Lånen beviljas och administreras av Salus Ansvar med ett borgensåtagande av Sveriges Ingenjörer och erbjuds till de av förbundets studerandemedlemmar som fullföljt sina studieåtaganden men ändå drabbats av CSN:s återbetalningskrav på grund av att studieplanen inneburit en ojämn kursfördelning över läsåret. Medlemskap i förbundet ska vara tecknat senast den 30 juni 2010.

Mer information ska inom kort läggas ut på Sveriges Ingenjörers hemsida.

Comments are closed.