Stark tillväxt för Mycronic

– Mycronic levererar ett starkt tredje kvartal samtidigt som vi ser en stabil marknadsutveckling inom de segment vi verkar i, säger Lena Olving, vd och koncernchef.

– Vi visar en robust tillväxt, vi förbättrar våra marginaler och vi har en god orderingång med ett antal betydande ordrar under kvartalet. Assembly Solutions visar en nettoomsättningstillväxt om 104 procent och en ordertillväxt om 45 procent. Orderingången för koncernen som helhet påverkas av en utmanande jämförelse på grund av Pattern Generators rekordorder från mitten av september förra året.
Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 813 (1 874) MSEK där minskningen från föregående år förklaras av en rekordorder på maskritare på 90-100 MUSD i september 2017. Nettoomsättningen ökade 123 procent till 1 096 (491) MSEK och 111 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
Rörelseresultatet uppgick till 436 (66) MSEK, en ökning med 560 procent. Rörelsemarginalen var 40 (13) procent. Underliggande rörelseresultat uppgick till 409 (75) MSEK, en ökning med 444 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 37 (15) procent. Resultatet per aktie uppgick till 3,55 (0,45) SEK
För perioden januari till september blev orderingången 2 339 (2 995) MSEK, där minskningen från föregående år i huvudsak förklaras av en rekordorder på maskritare på 90-100 MUSD i september 2017. Nettoomsättningen ökade 32 procent till 2 729 (2 074) MSEK och 30 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
Rörelseresultatet uppgick till 869 (538) MSEK, en ökning med 61 procent. Rörelsemarginalen var 32 (26) procent. Underliggande rörelseresultat uppgick till 890 (608) MSEK, en ökning med 46 procent. Den underliggande rörelsemarginalen var 33 (29) procent.
Resultatet per aktie uppgick till 6,77 (4,04) SEK.

Comments are closed.