Stadig tillväxt spås MEMS

I en marknadsanalys från Yole développement spås marknaden för MEMS-baserade komponenter att växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 20 procent räknat i volymer och 13 procent i värde.
 MEMS kommer fortsatt få se en stadig och hållbar tvåsiffrig tillväxt under de kommande sex åren, med 20 procentig sammantagen genomsnittlig årlig tillväxt i antal enheter och en 13-procentig tillväxt av intäkterna och nå en marknad värd 21 miljarder dollar 2017, säger Laurent Robin, verksamhetsledare, Inertial MEMS Devices & Technology vid Yole Développement.


Yole Développement räknar med en fortsatt stark tillväxt inom rörelseavkänning och mikrofluidik vilket är de sektorer som alltmer har kommit att dominera den totala MEMS-marknaden. Dessa sektorer utgör nästan hälften av den totala marknad år 2017, där accelerometrar, gyroskop, magnetometrar och kombinationer av dessa svarar för cirka 25 procent och mikrofluidik för 23 procent. Men marknaden för MEMS är fortfarande mycket fragmenterad, med ett antal stora användningsområden avseende volymer. MEMS-användningen är fortfarande begränsad men en hel rad nya MEMS-enheter kommer nu ut på marknaden och nya framväxande MEMS-baserade enheter kommer också. Några av dem har möjlighet att snabbt rampa upp till stora volymer – särskilt de som kan tillämpas på mobila enheter. (RF MEMS-switchar, oscillatorer, auto-fokus etc.)

Enligt Yole Développement är det nya sensorer såsom inom luftfuktighet, pekskärmar med mera samt aktuatorer som driver på en framtida tillväxt av marknaden. Till dessa framväxande sektorer kommer marknaden för redan existerande sensorer som expanderar in på nya områden och som ibland använder nya typer av integration (t.ex trycksensorer) att växa. Marknaden för diskreta tröghetssensorer börjar minska, men tillväxten för tröga combo-lösningar kommer att bli enorm. Det som i dag är en marknadsnisch värd mindre än 100 miljoner dollar förväntas med kombosensorer bli en marknad värd 1,7 miljarder dollar 2017.  Nästan alla MEMS-aktörerna hade en tillväxt i försäljningen under 2011 jämfört med 2010. Företag med tröghetssensorer och mikrofoner växer mest. Under 2011 har både antal och värde på MEMS-transaktioner skjutit i höjden.och MEMS-företag som befinner sig i tidiga skeden förvärvas till höga priser (såsom. SensorDynamics, Pixtronics med flera). Det eftersom det finns ett begränsat antal kandidater som är privata och har en solid teknik som gör dem mer attraktiva när MEMS-marknaden expanderar samt då viljan ökar hos många stora företag att komma in på området.

Comments are closed.