Deltaco lägger bud på Alcadon

Deltaco AB lägger bud på Alcadon MRV AB. Alcadon är en svensk distributör av produkter för data- och telekommunikation och bolaget finns idag representerad i hela Norden.

Parterna har tecknat en avsiktsförklarning (LOI) om affären den 20 juli 2012. Avsikten är att parterna inom kort ska underteckna ett bindande avtal för Deltacos förvärv av aktierna. Köpeskillingen är angiven till 6,5 miljoner dollar. Det planerade förvärvet är tänkt att till största del finansieras genom bankupplåning.

Alcadons ägare MRV Communication Inc., USA, har kallat sina aktieägare till en bolagsstämma den 28 september 2012 för att erhålla ett slutgiltigt godkännande för försäljningen av bl.a. bolagets svenska dotterbolag Alcadon MRV AB.

– Redan i Q2-rapporten 2011 framförde vi att vi regelbundet tittar på förvärvsmöjligheter. Budet på Alcadon är ett första resultat av detta arbete som vi förväntar kommer att ge en positiv effekt på vår fortsatta utveckling. Det är få distributörer i Norden som kan komplettera Deltacos erbjudande i alla nivåer bättre än Alcadon. Detta gäller både produkter, logistik och kunder, säger Deltacos vd Siamak Alian i ett pressmeddelande.

Comments are closed.