Stadig omsättning, men sjunkande vinst för Intel

Rapporten för första kvartalet 2014 visar att Intel fortsätter att hålla omsättningen stabil, men till priset av fortsatt sjunkande vinst. Omsättningen för första kvartalet har varit i stort sett identisk sedan 2011, medan vinsten för samma period har sjunkit  med hela 43 procent.

Fortfarande dominerar PC-verksamheten, med 7,9 miljarder dollar av totalt 12,8 miljarder dollar i kvartalsomsättning första kvartalet 2014. Det är nästan lika mycket som förra året (ner en procent). Däremot ökar intäkterna från datacenterverksamheten och svarar nu för 3,1 miljarder dollar, en uppgång med 11 procent.
Den största procentuella ökningen kommer från gruppen för Internet of Things. Den har ökat med 32 procent och omsätter nu nästan en halv miljard dollar (482 miljoner) . Den lär snart vara större än gruppen för mjukvara och service (553 miljoner) som bara ökat 6 procent jämfört med Q1 2013.
Det stora sorgebarnet just nu är Mobile and Communications Group. Den har visserligen aldrig varit särskilt stor, men en minskning med 61 procent jämfört med samma period förra  året är inte bra. Kvartalsomsättningen ligger nu på 156 miljoner dollar, alltså bara lite över en procent av den totala verksamheten.
Att Intel har svårt att på allvar komma in på mobilmarknaden är naturligtvis problematiskt. Speciellt med tanke på att den traditionella PC-marknaden visar fortsatta tecken på att minska.  Men det finns samtidigt inte mycket som pekar på en alltför dramatisk minskning på PC-marknaden och inget som pekar på ökad konkurrens på samma marknad. Så Intel kan nog fortsätta på nuvarande nivå ett bra tag till.
Men för framtiden gäller det att datacenterverksamheten fortsätter att växa och att IoT-verksamheten ökar ordentligt. För att inte tala om mobilverksamheten.

Comments are closed.