VNA sveper från 70 kHz till 145 GHz

Anritsu Vectorstar ME7838D använder bara en port för att i ett svep täcka 70 kHz till 145 GHz. Den är då försedd med yttre moduler som har 0,8 mm SMA-kontakt för att klara frekvenser över 110 GHz.

Modulerna MA25300A, som bland annat bygger på användningen av olinjära transmissionsledningar för att nå så högt i frekvens som 145 GHz, är tidigare beskrivna. Läs mer på
https://www.elinor.se/index.php/Ickelinar-transmissionsledning-ger-hog-dynamik-i-VNA.html
En tidig prototyp visades redan för två år sedan på S.E.E.
Det höga frekvensområdet kan utnyttjas exempelvis för mätningar av frekvenser över 70 GHz vid ”wafer probing” och i applikationer som 77 GHz bilradar, 94 GHz fjärrsensorer och radar för flygplatser som inom en rad nya applikationer över 110 GHz.
Det dynamiska området för ME7838D är 120 dB vid 10 MHz, 110 dB vid 67 GHz, 109 dB vid 110 GHz och 94 dB vid 145 GHz.
Stabiliteten anges till 0,1 dB under 24 timmar vilket innebär ett minskat behov av kalibrering, vilket i sin tur effektiviserar användningen. För att snabba upp mätningarna mäter instrumentet 401 punkter vid 10 kHz IFBW på 110 ms.
Som option finns 3739C ”test set” för att underlätta antennmätningar. Denna option passar även i de fall man vill kunna ha sin VNA fem meter från millimetervågmodulerna.

 

Comments are closed.