Stabil resultatutveckling för Note

Kontraktstillverkaren Note redovisar ett resultat efter skatt på 7,1 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är en förbättring från resultatet på 5,9 miljoner kronor för samma period 2011.

Resultatet per aktie uppgick till 0,25 kronor. Nettoomsättningen sjönk dock från 312 miljoner kronor Q1 2011 till 275 miljoner kronor för perioden Q1 2012.

I en kommentar till den minskade försäljningen skriver Note att: ”Första kvartalets avmattning av efterfrågan medförde att vår försäljning, som i det korta perspektivet är starkt knuten till volymutvecklingen i pågående kunduppdrag, minskade med 12% till 274,7 MSEK. Noteras bör dock att försäljningen under första kvartalet i fjol var förhållandevis stark och 5% utgjordes av engångsleveranser och 2% var materialleveranser utan marginal till vårt tidigare joint venture i Krakow, Polen.”

Comments are closed.