Ericsson tappar i försäljning

En kraftig minskning av försäljningen för affärsområdet Networks (-18%) under det första kvartalet 2012, jämfört med motsvarande period 2011, medför att Ericsson tappar 4 procent av den totala försäljningen jämfört Q1 2011. Affärsområdet Global Services däremot ökade sin försäljning med 18 procent i samma jämförelse mellan kvartalen.

Försäljningen för Ericssons största affärsområde Networks rapporteras till 27,3 miljarder kronor för kvartalet, vilket kan jämföras med förra årets 33,2 miljarder. Bruttomarginalen uppgick till 6 procent, en nedgång från 17 procent Q1 2011.

Affärsområdet Global Services däremot, ökade sin försäljning från 17,4 miljarder Q1 2011 till 20,6 miljarder.

Resultatet före skatt för kvartalet blev 9,1 miljarder kronor, en ökning jämfört med fjolårets 5,8 miljarder. Men i de 9,1 miljarderna ingår en positiv engångseffekt på 7,7 miljarder kronor från försäljningen av mobiltillverkaren Sony Ericsson. Bruttomarginalen uppgick till 6 procent, en nedgång från 17 procent året innan.

– Ericssons försäljning av högpresterande mobilt bredband utvecklades väl i Nordamerika, Japan och Korea, medan andra regioner som Europa inklusive Ryssland, delar av Mellanöstern och Indien var svagare. CDMA fortsatte sin förväntade nedgång under övergången till LTE. Vår serviceverksamhet visade fortsatt dynamik där särskilt Professional Services utvecklades gynnsamt, säger Ericssons vd Hans Vestberg i en kommentar till kvartalsrapporten.

Han fortsätter med att kommentera några av de viktigaste besluten under perioden:
– Under kvartalet tog vi viktiga steg i verkställandet av vår strategi. Det aviserade förvärvet av BelAir adderar WiFi-kapacitet till vår hetnet-portfölj och genom att förvärva Technicolors Broadcast Service Division har vi stärkt vår position inom media och utsändningstjänster,
och vi siktar på en ledande position i Europa. Med den avslutade försäljningen av Sony Ericsson har vi lämnat konsumentdelen av mobiltelefonverksamheten för att fokusera på att möjliggöra anslutningar för alla typer av enheter. Förra året tog vi marknadsandelar i vår kärnverksamhet och fortsatte att bygga en stark LTE-position där vi har mer än en 60-procentig marknadsandel.

– I slutet av 2010 tog vi ett strategiskt beslut att öka vår marknadsandel i Europa, när operatörerna började att modernisera sina nät och ersätta gammal infrastruktur med nya multi-standard radiobasstationer. Detta, tillsammans med en affärsmix med fler projekt för täckning än kapacitet, hade som väntat en negativ inverkan på bruttomarginalen på årsbasis, och så förväntas det fortsatt vara på kort sikt, säger Hans Vestberg.

Comments are closed.